• укр
  • eng

Цікаво

Освітні
інновації

Тьюторство

Супровід
психолога

Sea
Adventure

Креативність

Умови підвищення творчості учня — це креативність учителя. Ми застосовуємо творчі, нестандартні умови та методи навчання, що захоплюють учнів, емоційно залучають їх до процесу навчання, підтримують у них цікавість до пізнання навколишнього світу. Щоб розвинути у дитини креативне мислення, слід учителю проаналізувати, як саме у дитини відбувається процес навчання, які види діяльності вона опановує, які навички у неї при цьому формуються?
Наша комфортна будова, сучасний інтер’єр, творче оточення впливають на формування позитивного світосприйняття та закладають міцну основу для вільного розвитку дитини. Застосування методів творчих проектів, робочих груп, майстер-класів під час навчання дає змогу нашим вихованцям фантазувати, творити, знаходити нестандартні рішення, входити в різні ролі і мистецькі образи, розкривати свій творчий потенціал.

Інтегровані заняття

У нашому навчальному закладі ми використовуємо метод інтегрованих занять, під час яких поєднуємо матеріал із різних навчальних дисциплін:
— природознавство+трудове навчання,
— українська мова + математика,
— іноземна мова + народознавство, природознавство.
Інтеграція пов’язаних між собою шкільних предметів навчає учнів комплексному розумінню навколишнього світу. Наші інтегровані заняття дозволяють дитині вийти за межі однобічного сприйняття та сформувати цілісний погляд на світ. Поєднуючи різні дисципліни, ми спонукаємо дитину шукати відповіді з різних сторін, використовуючи інструменти різних наук. Такий підхід допомагає розвивати в дитини гнучке мислення, здатність до вивчення одного явища під різними кутами.

Хвильове занурення

Ми використовуємо тематичні хвилі для комплексного сприйняття теми та впорядкування процесу навчання. Кожна хвиля триває місяць, та впродовж цього часу всі навчальні предмети поєднанні між собою однією наскрізною темою: «Україна — єдина країна», «Навколо світу за 30 днів», «Тому, хто біля тебе дай любов …» тощо. Це дозволяє урізноманітнити види і форми діяльності учнів, дотримуючись обраної теми. Такий підхід дозволяє формувати в учнів більш цілісне сприйняття світу, де всі науки та явища пов’язані між собою. Періодична зміна тем дає змогу урізноманітнити навчання, підтримувати зацікавленість учнів, задавати захоплюючі практичні завдання. Протягом хвилі діти готують, реалізують та захищають актуальні тематичні проекти.

Біблійна інтеграція

Процес, що включає інтерпретацію змісту шкільного предмета і осмислення його в світлі біблійних істин. Це таке викладання навчальних дисциплін в школі, яке формує християнський світогляд учнів, допомагає їм мислити і вибирати правильну модель поведінки. Метою біблійної інтеграції є виховання християнських чеснот засобами загальноосвітніх предметів. Так, на уроках природничого циклу діти пізнають не лише природу, але і її Творця. А знання іноземних мов не лише допоможуть учням задовольнити свої особисті потреби, але й дадуть змогу послужити іноземцям, проявивши гостинність. Біблійний підхід до освіти відкриває, що джерело і мета всіх знань нерозривно пов’язані з Богом і Його задумом по відношенню до людини.

Англійська

Програми англ.мови:
Family and friends ( Oxford university press)
On Screen ( Express Publishing)
ACE programm
та інші автентичні програми

Польска

У приватній гімназії "Мої обрії" починаючи з 1 класу як другу іноземну мову, учні вивчають польську. Наша мета у вивченні польської мови – доступне та якісне навчання, індивідуальний підхід та інноваційні розробки.
Завдяки знанням та креативності вчителів учні легко
засвоють польську мову.
У початковій школі на заняттях польської мови використовуються ігрові методи та форми, що базуються на комунікативному підході. На заняттях завдяки сучасному технічному забезпеченні є можливість переглядати та тлумачити мультфільми та фільми польською мовою, на кожному занятті учні прослуховують слова, фрази, тексти для кращого засвоєння лексичного матеріалу. Тематичне планування занять базується на державних програмах України, але з використанням підручників польського видавництва.

Французька

Bonjour! Гурток з вивчення французької мови. Знайомство з французькою мовою, культурою та звичаями Франції. Різноманітні форми навчання, цікаве спілкування та дружня атмосфера.
Bonne chance !


Шлях від моменту, коли дитина переступає поріг навчального закладу, до отримання атестату про середню освіту – це період життя , який юна особистісь проживає в певному освітньому середовищі.
Саме в цей період вона потребує допомоги дорослих, які готові не лише ділитись своїми знаннями з конкретного предмету, а здатні навчити кожну дитину вчитися з натхненням.
Супровід учнів та підтримку їх пізнавального інтересу в процесі дослідження та реалізації освітніх запитів своїх вихованців, у Хмельницькій приватній гімназії «Мої обрії» здійснює тьютор. Саме він забезпечує координацію різноманітних ресурсів освітнього середовища, які допомагають учню (тьюторанту) зробити усвідомлений вибір під час навчання в нашій гімназії. Тому що тьторство як сучасна освітня технологія всебічно сприяє розвитку, розкриттю та усвідомленню багатогранності юної особистості.

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу у гімназії «Мої обрії» — це виконання всіх завдань, які прописані у Положенні про психологічну службу, забезпечення формування особистості, здатної адаптуватись до соціального життя із врахуванням вікових особливостей

 

 

Мотивація — це один із кращих критеріїв успіху! В гімназії «Мої обрії» ми намагаємось робити все можливе, щоб наші учні були зацікавлені навчанням та позакласною діяльністю.

У 2018 році ми розпочали досить цікаву мотиваційну гру  «Sea Adventure», суть її у тому, що протягом навчального року кожен клас набирає якомога більше балів за гарну поведінку, успіхи у навчанні та інших шкільних заходах.